Reiki-hoidon alkuperä ja reitti Suomeen

Reiki-hoidon alkuperä ja reitti Suomeen

Usui Shiki Ryoho Reiki-energiahoitomenetelmä on Japanilaisen Mikao Usuin 1920-luvulla löytämä ja kehittämä luonnollisen parantamisen menetelmä, joka aktivoi vastaanottajansa kehon itseparantamisen mekaniikan. Mutta kuinka Mikao löysi reikin ja miten se levisi sadassa vuodessa koko maapallon ympäri?

Eri kulttuureissa läsnä olevat parantamisen tekniikat

Erilaiset parantamisen tekniikat ovat läsnä monissa eri maiden kulttuureissa, kuten esimerkiksi ayurveda Intiassa, shamanismi Andeilla ja Siperiassa sekä lomilomi Havaijilla. Perinteisesti eri kulttuureissa parantamistekniikat on välitetty suullisesti opettajalta oppilaalle, kuten reikissä tehdään edelleen. Monet kulttuurit ovat myös aina olleet tietoisia elämänvoimaenergian olemassaolosta, joka yhdistää kaiken yhdeksi kokonaisuudeksi. Japanilaiset kutsuvat sitä "Kiksi", kiinalaiset kutsuvat sitä "chiksi", kristityt kutsuvat sitä "Pyhäksi Hengeksi" ja hindut kutsuvat sitä "Pranaksi". Energia on sama, vaikka sen soveltaminen ja teoria kussakin kulttuurissa vaihtelee suuresti.

Kämmenet muodostaa sydämmen ja kuvan päällä on teksti: "Varaa Reiki-energiahoito".

Reikin juuret ovat Soto-Zen-buddhalaisuuden Zazen-meditaatiossa

Reiki-kirjallisuudessa ja -sivustoilla löytyy viittauksia siitä, että Reiki pohjautuisi Tiibetin laamojen syvään ymmärrykseen aineen, energian ja hengen luonteesta. Tästä ei kuitenkaan ole löydettävissä todisteita. Sen sijaan reikin pohjautuu Mikao Usuin budhalaiseen maailmankatsomukseen ja zen-buddhalaisiin opetuksiin.

Soto on Japanilaisen zen-buddhalaisuuden koulukunta, jossa istumameditaatio-tekniikan avulla tavoitellaan valaistumista. Reiki-energiahoitomenetelmän kehittäjä Mikao Usui harjoitti kyseistä Zazen-mediaatio tavoitellessaan An-shin Ritus-mei -tietoisuuden tilaa. Tämän saavuttamisen myötä Usui sai myös parantamisen lahjan, jonka pohjalta hän kehitti yleisesti tunnetun Usui Shiki Ryoho reiki -luonnollisen parantamisen menetelmän. Zen on buddhalaisuuden muodoista vähiten uskonnollinen, jolla varmasti on vaikutuksensa siihen, että reiki-energiahoito on luonteeltaan henkistä ja voidaan määritellä myös henkiseksi parannusenergiaksi tai menetelmäksi, mutta kyse ei ole uskonnosta, eikä se vaadi uskonnollisuutta tai uskoa ihmeparantumiseen.

Japanin eri reiki-energiahoitotekniikat

Mikao Usuita pidetään reiki-parantamistekniikan kehittäjänä ja löytäjänä. Yleensä reiki 1 -kurssin alussa kerrotaankin kuinka hän löysi ja oppi reiki mietiskeltyään ja paastottuaan Kurama vuorella 21 päivää. Reiki, The Healing Touchin kirjoittaja William Lee Rand on tutkinut reiki alkuperää ja hänen todisteisiin pohjautuva selvityksensä kuitenkin paljastaa, että ennen Usuin reiki-parantamistekniikan kehittämistä Japanissa harjoitettiin ainakin neljää erilaista reiki-hoitomuotoa. Tieto on peräisin japanilaisilta reiki-tutkijoilta Hiroshi Doilta ja Toshitaka Mochitzukilta.

 

Ihminen kirjoittaa läppärillä pöydän ääressä. Vieressä on kahvikuppi ja kuvan päällä on teksi: "Ilmoittaudu Reiki 1 -etäkurssille".


Vuonna 1914 japanilainen terapeutti Matiji Kawakami loi parantavan tyylin nimeltä Reiki Ryoho ja vuonna 1919 hän julkaisi kirjan nimeltä Reiki Ryoho to Sono Koka, englanninkieliseltä nimeltään Reiki Healing and Its Effects. Muut tuolloin käytössä olleet Reiki-hoitotyylit olivat Reikaku Ishinukin luoma Reikan Tonetsu Ryoho, Kogetsu Matsubaran luoma Senshinryu Reiki Ryoho ja Reisen Oyaman luoma Seido Reishojutsu. Saman aikaisesti, kun nämä Reiki-tyylit olivat jo käytössä, Mikao Usui koki maaliskuussa 1922 erityisen tietoisuuden tilan Kurama vuorella. Samassa yhteydessä hän myös sai kyvyn parantaa ja kehitti tästä Reiki-tyylinsä, jonka hän nimesi Usui Reiki Ryohoksi. Mikao Usuin reiki-tyylilleen antama nimi viittaa siihen, että hän tiesi muut käytössä olevat Reiki Ryohon tyypit ja kertoo, että tämä oli hänen tyylinsä – Reiki Ryoho. Toisen maailmansodan olosuhteiden ja rouva Hawayo Takatan vaikutuksen johdosta muut reikin muodot jäivät kuitenkin käyttämättä tai suhteellisen tuntemattomiksi Usui reikin harjoittamisen jatkuessa ja suosion kasvaessa.

Reiki-energiahoidon kehittäjä Mikao Usui

Mikao Usui syntyi 15. elokuuta 1865 Taniain kylässä Yamagatan alueella Gifun prefektuurissa, joka sijaitsee lähellä nykyistä Nagoyaa Japanissa. Hän oli kiinnostunut oppimisesta ja ahkera opiskelija. Hän myös matkusti Eurooppaan ja Kiinaan opintojensa vuoksi. Hänen oli kiinnostunut lääketieteestä, psykologiasta, uskonnosta sekä ennustamisesta, jota yleisesti arvostetaan aasialaisessa kulttuurissa. Usuista tuli myös psyykkisten kykyjen kehittämiseen omistautuneen metafyysinen ryhmän Rei Jyutu Ka:n jäsen. Usuilla oli elämänsä aikaan useita eri töitä ja hän toimi mm. virkamiehenä ja toimittajana. Lopulta hänestä tuli Shinpei Goton sihteeri, terveys- ja hyvinvointiosaston johtaja, joka myöhemmin muutettiin Tokion pormestarin viraksi. Mikao Usuin tässä työssä solmimat sosiaaliset yhteydet todennäköisesti auttoivat häntä menestymään reikin opettamisen ja parantamisen rinnalla liikemiehenä.

An-shin Ritus-mei tietoisuuden tilan saavuttaminen

Usuin kokemuksen syvyys ja laajuus inspiroivat häntä ohjaamaan huomion elämän tarkoituksen löytämiseen. Etsiessään hän törmäsi kuvaukseen erityisestä tietoisuuden tilasta, jonka saavuttaminen tarjoaa ymmärryksen elämän tarkoituksesta sekä opastaa myös sen saavuttamisessa. Tätä erityistä tietoisuuden tilaa kutsutaan An-shin Ritus-meiksi (lausutaan sheen dit sue may) ja siinä ihminen saavuttaa elämänsä tarkoituksen ollen aina rauhassa riippumatta siitä, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Yksi tämän tietoisuuden tilan erityispiirteistä on, että se ylläpitää itsensä ilman yksilön ponnistuksia ja rauhan kokemus yksinkertaisesti kumpuaa spontaanisti sisältä ja on eräänlaista valaistumista.

Mikao Usui ymmärsi tämän käsitteen älyllisellä tasolla ja omisti elämänsä sen saavuttamiseksi, mitä pidetään tärkeänä askeleena hänen henkisellä polullaan. Hän ymmärsi, että yksi polku An-shin Ritsu-meihin kulkee soto-zen-buddhalaisuuden keskeisen Zazen-meditaation harjoittamisen kautta. Niinpä hän löysi Zen-opettajan, joka hyväksyi hänet opiskelijaksi ja alkoi harjoittaa Zazenia. Kolmen vuoden harjoittelun jälkeenkään Usui ei ollut onnistunut tavoittelemansa tietoisuuden tilan saavuttamisessa ja haki lisäopastusta. Niinpä hänen Zen-opettajansa ehdotti ankarampaa käytäntöä, jossa oppilaan on oltava valmis kuolemaan saavuttaakseen An-shin Ritsu-mein.

Mennessään helmikuussa 1922 Kiotosta pohjoiseen sijaitsevalle pyhälle Kurman vuorella Mikao Usui oli siis valmis kuolemaan saavuttaakseen An-shin Ritsu-mein paastoamalla ja meditoimalla niin kauan, kunnes siirtyisi seuraavaan maailmaan. On hyvä tiedostaa, että vuorelle mennessä Usui ei etsinyt parannusmenetelmää, vaan halusi saavuttaa tämän erityisen tietoisuuden tilan. Maaliskuussa 1922 paastottuaan ja meditoituaan 21 päivää, Usuin mieleen tuli yhtäkkiä hänen päänsä kautta voimakas valo. Hänestä tuntui kuin salama olisi iskenyt häneen ja hän meni tajuttomaksi.

Herätessään Mikao Usui tajusi, että vaikka hän oli aiemmin tuntenut olonsa erittäin heikoksi pitkän paastonsa vuoksi, hän oli täynnä elinvoimaa. Korkeataajuinen henkinen energia oli syrjäyttänyt hänen normaalin tietoisuutensa ja korvannut sen hämmästyttävällä uudella tietoisuudne tasolla. Hän koki itsensä universumin energiaksi sekä tietoisuudeksi ja että hänen tavoittelemansa erityinen valaistumisen tila oli annettu hänelle lahjana.

Mikao Usuin reiki-energiahoitomenetelmän kehittyminen

Matkalla alas Kuraman vuorelta Mikao Usui satutti varpaansa kiveen ja laittaessaan kätensä kipeän varpaan päälle parantavaa energiaa alkoi itsestään virrata hänen käsistään. Varpaan kipu hävisi ja varvas parani. Usui tajusi saaneensa kokemansa valaisevan kokemuksen lisäksi myös parantamisen lahjan. Samalla hän oivalsi myös, että tämä oli hänen elämänsä tarkoitus – olla parantaja ja kouluttaa muita. Kokemuksensa jälkeen Usui Mikao muutti huhtikuussa 1922 Tokioon ja perusti seuran, jonka nimeksi hän antoi Usui Reiki Ryoho Gakkai (Usui Reiki Healing Method Society). Hän avasi myös Reiki-klinikan, jossa hän opetti luokkia ja antoi hoitoja.

Kuvassa kämmenet muodostava sydämen. Kuvan päällä on teksti:"Varaa Reiki-energiahoito".

Aluksi Mikao Usuilla oli vain parantavaa energiaa ja vasta ajan myötä hän kehitti reiki-menetelmänsä, joista suurin osa kehittyivät vuoden 1923 laajoja vahinkoja Tokiossa aiheuttaneen suuren Kanton maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen. Tuolloin parantumisen tarpeessa oli tuhansia ihmisiä ja Usui päätti tehdä jotain nopeuttaakseen kykyään kouluttaa opettajia. Niinpä hän kehitti monia harjoitustekniikoitaan, kuten Gassho, Byosen-skannaus, Reiji-ho, Gyoshi ho, Seishin-to-itsu ja niin edelleen. Hän kehitti myös muodollisen viritysmenetelmän eli Reiju kai:n, mikä helpotti muiden Reikin oppimista ja opettajaksi tulemista. Tänä aikana hän kehitti myös Okudeniksi kutsumansa kolme reiki-symbolia, jotka nykyisin länsimaissa opitaan yleensä Reiki II -kurssilla. Hänellä ei kuitenkaan ollut tuolloin käytössään reikin mestari-symbolia.

Tiedetään, että Mikao Usui antoi monia virityksiä jokaiselle opiskelijalle, ei siis vain yhtä tai yhtä sarjaa. Toistuvien viritysten tarkoituksena oli jatkuvasti jalostaa ja kehittää opiskelijan kykyä kanavoida Reiki-energiaa, mikä tekisi kanavoitavasta energiasta monipuolisempaa ja kykenevämpää parantamaan sairauksia syvemmin, lyhyemmässä ajassa sekä monipuolisemmin. Usuin filosofian mukaan universumissa saatavilla olevan Reiki-energian laadulla ja tehokkuudella ei ole rajoja ja kaikkien opiskelijoiden tärkeä tarkoitus on pyrkiä jatkuvasti parantamaan sen Reiki-energian laatua ja tehokkuutta, jota ihminen pystyy kanavoimaan. Mikao Usui nimesi parantavaa järjestelmäänsä Shin-Shin Kai-Zen Usui Reiki Ryo-Ho:ksi (Usui Reiki -hoitomenetelmä kehon ja mielen parantamiseksi) tai sen yksinkertaistetussa muodossa Usui Reiki Ryoho (Usui Reiki parantamismenetelmä).

Reikin kysyntä kasvoi niin suureksi, että Usui rakensi vuonna 1925 suuremman klinikan Nakanoon Tokioon. Menestyksen myötä hänen maineensa parantajana levisi kaikkialle Japaniin. Hän alkoi matkustaa voidakseen opettaa ja hoitaa enemmän ihmisiä. Matkoillaan ympäri Japania hän opetti suoraan yli 2 000 opiskelijaa. Hän myös koulutti kaksikymmentä Shihania, joista jokaiselle annettiin yhtäläinen ymmärrys reikistä ja heidät hyväksyttiin opettamaan ja antamaan Reijuja samalla tavalla kuin Usui itse teki. Japanin hallitus myönsi Mikao Usuille Kun San To -palkinnon kunniallisen työn tekemisestä muiden auttamiseksi. Matkallaan Fukuyamaan opettamaan, Usui sai halvauksen ja kuoli 9. maaliskuuta 1926. Hänet on haudattu Saihojin temppeliiin, Tokion Suginamissa, vaikka jotkut väittävät hänen tuhkansa olevan muualla.

Legendat Usuin reiki-energiahoitomenetelmän löytämisestä

Siitä miten Mikao Usui tuli keksineeksi reiki on olemassa kaksi legendan omaista tarinaa, joihin törmää usein suomenkielisillä reiki-sivustoilla. Näistä ensimmäisen mukaan Usui kiinnostui jo nuorena eritoten Buddhan kyvystä parantaa fyysisiä vaivoja ja siitä, miten hän voisi siirtää saman taidon oppilailleen. Nähdessään ihmisten kurjuuden ja sairauden hän alkoi etsiä kykyä parantaa ihmisiä, kuten Buddha teki.

Kertoman mukaan Usui löysi etsimänsä eräästä zen-munkkiluostarista. Ymmärtääkseen tekstejä hänen oli opeteltava kiinaa ja sanskritia. Usui löysi kaavan, jolla sai yhteyden korkeampaan voimaan, joka antoi kyvyn parantaa. Pelkkä kaava ei kuitenkaan paljastanut sitä miten parantamisvoima aktivoidaan.

Mikao Usui meni Kuraman vuorelle, jossa hän paastosi ja noudatti tarkoin kaavan ohjeita, jotka kuvailivat mm. 21 päivän mietiskelyn. Usui palasi vuorelta mukanaan tieto, miten ihmisiä parannetaan Buddhan ja Kristuksen tavoin. Hän antoi parantamismenetelmälle nimen Reiki, japanilaisen termin, joka merkitsee elinvoimaa tai henkisesti ohjattua elämän voimaan.

Toinen tulkinta tarinasta kertoo, että Usui oli japanilaisen kristillisen koulun, Doshishan yliopiston rehtori ja kristitty pappi. Tarinan mukaan hänen oppilaansa olisivat pyytäneet häntä näyttämään miten Kristus oli parantanut ihmisiä ja Usui olisi käyttänyt 10 vuotta tekniikan opiskeluun. Hänen kerrotaan viettäneen seitsemän vuotta USA:ssa, Chicagon yliopistossa, jossa hän valmistui teologian tohtoriksi ja opiskeli filosofiaa.

Myöhemmät selvitykset ovat kuitenkin johtaneet siihen näkemykseen, että Mikao Usui ei ole koskaan ollut Doshishan yliopistossa sen paremmin rehtorina, opettajana kuin oppilaanakaan. Ei myöskään ole todisteita siitä, että hän olisi opiskellut Chicagon yliopistossa. Todennäköistä onkin, että kristillinen tulkinta on kehitetty siksi, että reiki hyväksyttäisiin paremmin Ameriikassa tarinan tunnetuksi tehneen rouva Hawayo Takatan toimesta.

Chujiro Hayashi Usui reiki-energiahoidon kehittäjänä

Ennen kuolemaansa Mikao Usui oli pyytänyt oppilastaan Chujiro Hayashi avaamaan oman reiki-klinikan sekä laajentamaan ja kehittämään Reiki Ryohoa aiemmman laivaston lääkärin kokemuksensa pohjalta. Pyynnöstä motivoituneena Hayashi perusti koulun ja klinikan nimeltä Hayashi Reiki Kenkyukai (instituutti). Hayashi piti huolellista kirjaa kaikista Reiki-potilaidensa sairauksista ja terveydentiloista. Hän myös piti kirjaa siitä, mitkä Reiki-käsiasennot toimivat parhaiten kunkin sairauden ja tilan hoidossa. Näiden muistiinpanojen perusteella hän loi Reiki Ryoho Shinshinin (Reiki-energiahoitomenetelmän ohjeet). Tämä parantamisopas oli osa käsikirjaa, jonka hän antoi oppilailleen. Käsikirjaa oli tarkoitus käyttää vain, jos harjoittaja ei kyennyt käyttämään Byosen-skannausta löytääkseen parhaita käsien asentoja. Monet hänen opiskelijoistaan saivat Reiki-koulutuksensa vastineeksi työskentelystä hänen klinikalla.

 


Hayashi muutti myös tapaa, jolla reiki-energiahoito annetaan. Sen sijaan, että asiakas olisi istunut tuolissa ja häntä olisi hoitanut yksi lääkäri, kuten Usui oli tehnyt, Hayashi laittoi hoidettavan makaamaan hoitopöydälle ja saamaan hoitoa usealta hoitajalta yhtäaikaisesti. Hän loi myös uuden, tehokkaamman järjestelmän Reijujen (viritysten) antamiseen. Lisäksi hän kehitti uuden menetelmän Reikin opettamiseen, jolla hän opetti sekä Shodenia että Okudenia (Reiki 1 ja 2 -kurssit) yhdessä viiden päivän seminaarissa. Jokaiseen seminaaripäivään sisältyi kahdesta kolmeen tuntia opetusta ja yksi Reiju (viritys). Usui-menetelmän mukaisesti oppilaita rohkaistiin ottamaan Reiju säännöllisesti paikalliselta reiki-opettajalta Hayashin seminaarin päätyttyä heidän kanavoimansa Reiki-energian laadun kehittämiseksi.

Rouva Hawayo Takata tuo reikin Amerikkaan

Hawayo Takata oli ensimmäinen ulkomaalainen, joka avasi Reiki-klinikan ja -koulun Havaijilla ennen toista maailmansotaa. Reikin pariin Takata päätyi, kun hän palasi Japaniin viedäkseen viestin sisarensa kuolemasta sinne takaisin muuttaneille vanhemmilleen. Sisarensa hautajaisten jälkeen Hawayo Takatalla diagnosoitiin japanilaissairaalassa kasvain, sappikivet, umpilisäke ja astma. Häntä käskettiin valmistautumaan leikkaukseen, mutta leikkaushoidon sijasta hän päätyi Usui Mikaon oppilaan Chujiro Hayashin hoidettavaksi. Rouva Takata parani neljässä kuukaudessa täysin vaivoistaan ja halusi itse oppia reiki-energiahoitomenetelmän. Hayasihin suostui ottaamaan Takatan oppilaakseen, joka keväällä 1936 sai ensimmäisen asteen reiki-virityksen Hayashilta. Tämän jälkeen Takata työskenteli Hayashin kanssa vuoden ja sai toisen asteen reiki-vihkimyksen.

Rouva Takata palasi Havaijille vuonna 1937. Pian tämän jälkeen Chujiro Hayashi tuli tyttärensä kanssa vuodeksi auttamaan Takataa reiki-klinikan perustamisessa, Helmikuussa 1938 Hayashi antoi Hawayo Takatalle Reiki-mestarin virityksen ja palasi Japaniin jatkaakseen työskentelyä omassa klinikassaan, Hayashi Spiritual Energy Societyssa.

Hawayo Takatan panos reiki-energiahoidon kehittämiseksi

Hawayo Takatasta tuli tunnettu parantaja ja hän matkusti Havaijilta Yhdysvaltojen mantereelle ja muualle maailmaan opettamaan ja antamaan reiki-energiahoitoja. Hän oli voimakas parantaja, joka perusteli menestyksensä sillä, että teki paljon reikiä jokaiselle hoidettavalleen. Hän teki usein useita, joskus useita tunteja kestäviä hoitoja ja hoiti vaikeita tapauksia päivittäin kuukausien ajan, kunnes asiakas parani. Paranemisprosessin tehostamiseksi hän usein antoi reiki-virityksen hoidettavan perheenjäsenille, jotta he voisivat myös antaa reiki-energiahoitoa hoidettavalle.

Kämmenet muodostavat sydämen ja kuvan päällä on teksti: "Varaa Reiki-Energiahoito".


Rouva Takatalla oli ainutlaatuinen tapa harjoittaa ja opettaa reikiä, mikä poikkesi huomattavasti siitä, miten Mikao Usui tai Chujiro Hayashi olivat harjoittaneet tai opettaneet reiki-energiahoitomenetelmää. Edesmennyt John Harvey Gray, yksi Takatan arvostetuimmista opiskelijoista, kertoi reiki-kirjassaan, että Takata muutti reikin opettamistapaa, koska piti japanilaista tyyliä liian monimutkaisena länsimaiseen kulttuurin ja ajattelutavan kannalta. Niinpä Takata yksinkertaisti menetelmää ja kehitti mm. oman käsien asentojärjestelmänsä, jota hän kutsui perushoidoksi. Takatan käsien asentojärjestelmä koostui kahdeksasta käden asennosta, jotka sijoittuivat vatsan, hartioiden ja pään alueelle. Hän myös lisäsi myös joitain lisäasentoja selkään, jos asiakas niitä tarvitsi. Takatan hoitotapa poikkesi huomattavasti Usuin ja Hayashin harjoittamasta reiki-hoitomenetelmästä, sillä he opettivat Byosen-skannausta keinona löytää parhaat käsien asennot hoitoon. He myös panottivat, että Byosen-skannaus oli tärkein harjoitustekniikka, jonka opiskelija hallitsi jatkuvasti toistuvien Reijujen (viritysten) vastaanottamisen jälkeen. Takata Sensei ei kuitenkaan koskaan opettanut tätä tekniikkaan oppilailleen. Hän ei myöskään opettanut mitään muista Usuin ja Hayashin käyttämistä menetelmistä, kuten Gassho, Reiji-ho, Kenyoku, Gyoshi-ho, Koki-ho ja niin edelleen.

Käsien asentojärjestelmän lisäksi Hawayo Takatalla oli erilainen viritysmenetelmä jokaiselle Reikin tasolle, hän opetti opiskelijoilleen, että viritykset vahvistivat symboleja. Hän myös opetti maisteriopiskelijoille mestarisymbolin, jota hänen järjestelmässään tarvittiin viritysten antamiseen ja voitiin käyttää myös parantamistarkoituksiin reiki-energiahoidoissa. Hän ei myöskään rohkaissut oppilaitaan saamaan mahdollisimman monta viritystä Usuin ja Hayashin opetuksen mukaisesti. Takatan mukaan yksi neljän virityksen sarja Reiki I:lle ja yksi tai kaksi viritystä Reiki II:lle ja yksi mestaritasolle oli riittävä määrä virityksiä. Yksinkertaistettu järjestelmä, jonka Takata oppilailleen opetti, oli tehokas ja tuotti hyviä hoitotuloksia opiskelijoille ja heidän asiakkailleen. Tämän vuoksi Hawayo Takataa voidaan pitää tärkeänä Usui Reiki Ryohon parantamismenetelmän kehittäjänä.

Hawayo Takata reiki-energiahoidon pelastajana

Ilman Hawayo Takatan kehitystyötä reiki olisi todennäköisesti jäänyt epäselväksi ja liian vaikeaselkoiseksi, eivätkä ihmiset kaikkialla maailmassa olisi koskaan harjoittaneet sitä ja jopa Japanissakin se olisi ollut enimmäkseen tuntematonta. Tämä johtuu siitä, että toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat vaati Japania antautumaan ehdoitta ja sai maan täysin hallintaansa. Yksi Yhdysvaltojen vaatimista antautumisen ehdoista oli, että kaikilta kaikenlaista parantamista harjoittavilta vaadittiin lupa. Jotkut parantavat ryhmät saivat lisenssin, mutta Usui Reiki Ryoho Gakkai jäsenet eivät halunneet olla lupalautakunnan hallinnassa ja päättivät että jäsenet eivät saa puhua Reikistä kenellekään ryhmänsä ulkopuoliselle ja että he harjoittaisivat reikiä vain keskenään. Tämän vuoksi Japanissa oli vaikea saada tietoa reiki-energiahoitomenetelmästä ja koska uusien jäsenten saaminen oli vaikeaa, Gakkain jäsenmäärä alkoi vähentyä. Vielä nykyäänkin Gakkain jäsenmäärä jatkaa vähentymistä uhaten sen olemassaoloa

Hawayo Takata esti reiki-energiahoitomenetelmän katoamisen, sillä hän palasi Havaijille ja aloitti Reikin opettamisen jo ennen toista maailmansotaa. Takata oli loistava opettaja ja reiki-energiahoitomenetelmän edistäjä opettaen reikiä kaikkialla Havaijilla ja monissa osissa Yhdysvaltain manteretta. Ennen kuolemaansa vuonna 1980 hän ehti opetti 22 Reiki-mestaria, jotka jatkoivat perinnettä.

Reiki saapuu Suomeen

Rouva Takatan oppilas ruotsalaissyntyinen, sittemmin kanadalainen Wanja Twan toi reikin Suomeen. Hänen oppilaansa, nyt jo edesmennyt Aila Norlamo teki merkittävän työn opettamalla reikiä Suomessa ja vihkimällä suomalaisia reikiopettajia. Vuodesta 1986 alkaen noin 20 vuotta, Norlamo toimi Reiki-opettajana välittäen reiki-energiahoitomenetelmän tuhansille suomalaisille.

Mikäli haluat tutustua reiki-energiahoitoon käytännönläheisemmin, niin varaa hoito verkkokaupastamme tai ilmoittaudu mukaan reiki-kurssille.

 

Rakkaudella

Päivi Nieminen

Usui reiki ja kundaliinireiki master

Paivikka

Lähteet:

Karilahti Marko. 2017. Reiki eheäksi ihmiseksi. Taivaankaari
McGlinn Sari. 2008. Reiki, luonnollisen parantamisen menetelmä. Harmoniahuone
Wolfgang Distel, Wolfgang Wellmann. 2003. Dai komio reikin sydän 3.painos.Somsola
The International Center for Reiki Training. 22.4.2023. https://www.reiki.org/faqs/what-history-reiki

Takaisin blogiin