Reiki-energiahoidon vaikutuksia

Reiki-energiahoidon vaikutuksia

Reiki-energiahoito vaikuttaa positiivisesti unen laatuun, fyysiseen vastustuskykyyn, kivun lievitykseen, sisäisen kasvun kokemiseen, elämän asenteeseen, ihmissuhteisiin, henkisen tasapainon kokemiseen, intuitioon ja elämään luottamisen kokemukseen.

Suomessa Reiki-energiahoidon vaikutuksia on tutkinut muun muassa Sari McGlinn, joka suorittamaan tutkimukseen osallistui 261 henkilöä, joista 51 prosenttia koki Reiki-energiahoidon vaikuttaneen voimakkaan myönteisesti terveydentilaansa. 41 prosenttia vastaajista koki hoidolla olleen lievän myönteisen vaikutuksen ja 7 prosenttia vastaajista ei kokenut minkäänlaista vaikutusta. Vain 1 prosentti vastaajista kertoi Reiki-energiahoidon vaikuttaneen terveydentilaansa kielteisesti.

 

Kuvassa on kädet muodostavat sydämen metsämaisemaa vasten ja kuvan päällä on teksti: "Reiki-energiahoit etänä vain 39 €. Varaa hoitosi kätevästi Paivikan verkkokaupasta".

 

McGlinnin tutkimustulokset näyttävät myös, että Reiki-energiahoidon vaikutukset eivät jää muilta huomaamatta. Nimittäin 34 % vastaajista ilmoitti muiden huomanneen paljon muutoksia hyvinvoinnissaan ja 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että muut olivat huomanneet vähän muutoksia vastaajan hyvinvoinnissa.

McGlinnin tutkimukseen osallistuneet ilmoittivat Reiki-energiahoidon vaikutuksista seuraavasti:

  • 92 prosenttia koki reiki-energiahoidolla olleen jollakin tavoin hyväksi terveydelleen.

  • 85 prosenttia osallistujista koki reiki-energiahoidon vaikuttaneen positiivisesti unenlaatuun.

  • 86 prosenttia oli sitä mieltä, että reiki-energiahoito vaikuttaa positiivisesti fyysiseen vastustuskykyyn ja kipua lieventävästi

  • 96 prosenttia vastaajista ilmoitti reikin vaikuttaneen merkittävästi sisäiseen kasvuun ja myönteisesti elämänasenteeseensa

  • 90 prosenttia vastaajista koki reiki-energiahoidon vaikuttaneen myönteisesti ihmissuhteisiinsa

  • 97 prosenttia vastaajista ilmoitti reikin vaikuttaneen myönteisesti henkisen tasapainon kokemiseen sekä koki reiki-energiahoidon vaikuttaneen myönteisesti terveydentilaansa

  • 87 prosenttia vastaajista koki reiki-energiahoidon vaikuttaneen positiivisesti intuitioonsa

  • 95 prosenttia vastaajista kertoi reiki-energiahoitamisen lisänneen heidän elämään luottamista

Sari McGlinnin tutkimus perustuu täysin vastaajien subjektiiviseen kokemukseen, eikä muiden tekijöiden vaikutusta vastaajien kokemukseen tai terveydentilaan voida sulkea pois. Toisaalta kokemukset ovat kauttaaltaan hyvin myönteisiä ja vastaajien kokemukset hyvin yhteneväisiä, mikä viittaa yleisellä tasolla reiki-energiahoidon positiiviseen vaikutukseen vastaajien hyvinvointiin.

 

Kuvassa kädet muodostaa sydän kuvion metsämaisemaa vasten ja kuvan päällä on teksti:"Reiki-energiahoito etänä vain 39 €. Varaa hoitosi kätevästi Paivikan verkkokaupasta".


Reikiä ei voi kuitenkaan omaksua ainoastaan tutkimustulosten ja kirjojen avulla, vaan siihen liittyy vahvasti myös kokemuksellinen puoli, joten jokaisen on itse koettava reiki-energiahoito ja sen vaikutukset omaan kehoon. Jos siis kiinnostuit, niin voit kokeilla reikiä varaamalla reiki-energiahoidon etänä verkkokaupastamme.

Rakkaudella

Päivi Nieminen

Reiki- ja kundaliinireiki master

Paivikka

Lähteet: McGlinn Sari. 2008. Reiki luonnollisen parantamisen menetelmä

    Takaisin blogiin