Mitä reiki-kursseilla tapahtuu?

Mitä reiki-kursseilla tapahtuu?

Reiki (jap. Usui Shiki Ryoho Reiki) on jokaisen opeteltavissa oleva taito, jonka oppiminen ei edellytä mitään tiettyä henkisyyttä tai erityisiä kykyjä. Reikiä opiskellaan reiki masteriksi kouluttautuneen opettajan johdolla 1 - 5 päivän kursseilla, jotka käsittelevät mm. reikin historiaa, periaatteita, itsensä ja muiden hoitotekniikoita, henkistä kasvua ja tietoisuustaitoja. Reiki-energian virtaus aktivoidaan Reiki 1 -kurssilla reikiopettajan toimesta yksinkertaista menetelmää käyttäen.

Reikin neljä oppiastetta

Mikao Usuin Japanissa kehittämä Reiki – luonnollisen parantamisen menetelmä pitää sisällään neljä oppiastetta: Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3A ja Reiki 3B. Näistä asteet 3A ja 3B käsittävät reikiopettaja / mestariopinnot. Jokainen aste on itsessään täydellinen kokonaisuus, eikä reikin harjoittaminen edellytä kaikkien asteiden opiskelua. Toisaalta moni opiskelee reiki masteriksi asti, vaikka suunnitelmissa ei ole reikin opettaminen muille. Energian kanavoimisen lisäksi Usuin reiki-menetelmä opettaa viisi eettistä periaatetta eli elämänviisautta, jotka ohjaavat henkistä kasvua.Reiki 1 - kurssi

Reiki-kurssille tullaan yleensä, kun kaivataan tukea oman hyvinvoinnin parantamiseen tai halutaan auttaa läheistä. Reiki on kaikkien opittavissa oleva hoitomenetelmä, eikä ennen kurssille osallistumista tarvita mitään ennakkotietoja tai taitoja.


Reikin ensimmäisen kurssin tarkoituksena on itsehoidon oppiminen ja sen merkityksen ymmärtäminen, kuinka kaikki antaminen lähtee itselle antamisesta. Kurssilla opitaan myöshoitojen tekeminen läheisille kontaktihoitona sekä reikin eettiset periaatteet. Opettajasta riippuen opetetaan myös reikin ensimmäisen symbolin käyttötavat ja -merkitys. Kurssin merkittävin asia on kuitenkin reikin avautuminen kurssilaisten käyttöön koko elämän ajaksi. Tämä reikienergian aktivointi reikiopettajan toimesta avaa yhteyden kurssilaisten ja reikienergian välillä samalla tavoin kuin sähköpostilaatikko avataan vastaanottamista ja lähettämistä varten.


 

 

 

Reikienergia aktivoituu ainoastaan sellaisen henkilön kautta, jolla on jo yhteys reikienergian lähteeseen ja kyky reikiaktivoinnin kautta aktivoida tämän lähteen virtaus toiseen henkilöön. Useimmiten tämän tekijä on reikiopettaja. Reikiin voi tutustua kirjojen, blogien ja videoiden kautta, mutta täysin sitä ei voi omaksua ihan itsekseen.

Reiki 2 -kurssi

Reiki 2-kurssille tulemista suositellaan aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä reikikurssista, jolloin ensimmäisen kurssin energeettiset muutokset ovat ehtineet asettua opiskelijan energiajärjestelmään. Tänä aikana hän on myös ehtinyt tutustua reikienergiaan ja sillä hoitamiseen käytännössä. Oman kehon ja mielen hoitaminen rakentaa vankan pohjan reikin syvällisemmälle käytölle, jonka vuoksi reikin opiskelu on jaettu useampaan asteeseen: edellinen valmistaa opiskelijaa seuraavan tason opetuksen vastaanottamiseen.

Jatkokurssilla syvennetään tietoa reikistä ja perehdytään itsehoidon lisäksi reikin lähihoitojen osalta erityisesti tunteiden hoitamiseen sekä opetellaan etähoitotekniikka. Reikin intuitiivinen käyttäminen ja suoran reikitiedon vastaanottaminen alkavat avautua reiki 2 -kurssin jälkeen. Tätä tukee kurssilla saatu reikiaktivointi, joka voimistaa opiskelija kanavointikykyä ja intuitiota entisestään. Lisäksi kurssilla opitaan tunteiden hoitamisen ja etähoidon symbolit. Reikin symbolien merkitykset avautuvat käyttäjänsä valmiuden ja vuorovaikutuksen mukaisesti. Ne ovat vain piirrettyjä kuvia niille, joille ei aktivoinnin kautta ole avattu yhteyttä symbolien värähtelyihin.

Reiki masterin opinnot – kurssit 3A ja 3B

Reikiopettajan opinnot jakautuvat kahteen eri opintokokonaisuuteen, joista ensimmäinen 3A-osio keskittyy henkilökohtaiseen kasvuun ja jälkimmäinen 3B-kokonaisuus reikin opettamisen taitoihin. Opettamista harjoitellaan osallistumalla apuopettajan roolissa reikiopettajan pitämille muille reikikursseille tarkkaillen ja harjotellen.

Reikin opettajaopintojen ensimmäisen kokonaisuuden aikana opiskelija kehittyy ja kasvaa sekä omaksuu reikin neljännen symbolin, joka aktivoinnin kautta avaa tien reikin rakkauden alkulähteelle. Opetetuskokonaisuus laittaa kohtaamaan omaa egoaan, asioiden piilomerkityksiä sekä erilaisia opetuksia, mikä eheyttää minäkuvaa. Reiki 3A -kurssi onkin kaunis henkisen kasvun polku, joka antaa eväitä koko loppuelämän ajaksi.

Reiki 1 -kurssi riittää loppuelämän hyvinvoinnin turvaamiseen

Vain harva opiskelee reiki-opettajaksi asti. Reiki 1 -kurssi aktivoi reikienergian virtauksen koko loppuelämän ajaksi vaikka reikiä ei käyttäisikään. Reikin aktiivinen käyttö ja itsehoito vahvistavat ajan myötä reikin virtausta tuoden hyvinvointia itselle ja läheisille. Vaikka reikin muut jatkokurssit tuovat niin sanotusti lisää työkaluja reikin harjoittajan työkalupakkiin, ei niiden käyminen ole välttämätöntä. Moni hakeutuukin rekin jatko-opintojen pariin vasta vuosia ensimmäisen kurssin käymisen jälkeen ja osalle tuo ensimmäinen kurssi riittää oman ja läheisten hyvinvoinnin tueksi erittäin hyvin.Ilmoittaudu mukaan kurssille

Jos haluat lisätä rakkaudellista hyvinvointia elämässäsi sekä oppia lievittämään läheistesi kärsimystä, ilmoittaudu mukaan kurssille. Itse toivon kovasti, että olisin osannut reikiä jo silloin kuin äitini sairasti syöpää, jotta olisin voinut tehdä edes jotakin häntä auttaakseni. Onneksi olen reikin omaksumisen myötä voinut kuitenkin auttaa muuta perhettäni ja eläinystäviäni voimaan arjessa paremmin itsestäni puhumattakaan. Tätä samaa toivon myös sinulle, nähdään reiki-kurssilla.

Rakkaudella

Päivi

Usui Shiki Ryoho Reiki master ja kundaliinireiki master
Paivikka

Takaisin blogiin